50 minutes

Any

Català 

Aquesta xerrada NO serà "la teva criptocartera, part XXVIII". Pretenc donar alguns detalls (algorismes, estructures de dades, heurístics, etc) del funcionament dels bitcoins, i per extensió, de criptomonedes alternatives. Tindrà contingut matemàtic i algorísmic. 

[ Talk ]