Restaurants: diff v5 - v6
v5: 04/11/16 09:43 Nacho Alonso
v6: 04/11/16 09:43 Nacho Alonso
--- Restaurants v5
+++ Restaurants v6
@@ -53,8 +53,4 @@
    * '''El club de la hamburguesa'''
      * Type: Hamburguers
      * Address: Valldonzella
-		 
+		 
\ No newline at end of file
-    * '''Pure cuisine'''
-     * Type: woks (rice and noodles)
-     * Address: Pelai
-     * Vegetarian option
\ No newline at end of file